Olimpiada Misyjna
środa, 07 listopada 2012 10:20

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji organizuje w roku szkolnym 2012/2013 XI edycję Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, skierowaną, wzorem ubiegłych lat, do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Komitet Główny Olimpiady zgłoszenia przyjmuje do 9 listopada 2011 roku. Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się na terenie zgłoszonej szkoły 3 grudnia 2012 roku. Drugi etap przewidziany jest w 16 okręgach 4 marca 2013 roku. Finał odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2013 roku.

Szczegóły na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl