Informacje dla kandydatów do liceum

Dlaczego warto się u nas uczyć?


Jesteśmy szkołą z pasją

 • organizujemy wyjątkowe koncerty, akcje charytatywne, imprezy teatralne, nocne warsztaty teatralne, sesje fotograficzne, noce filmowe, różnorodne i liczne zawody sportowe, noce z matematyką
 • co roku przygotowujemy „otrzęsiny” klas pierwszych, konkursy piosenek, w których klasy rywalizują, przygotowując oryginalne własne kompozycje, teksty, aranżacje, kostiumy i ruch sceniczny
 • przeprowadzamy Debaty Oksfordzkie w ramach projektu „Młodzieżowa Agora Pomorza”, rozwijające świadomość obywatelską
 • stwarzamy uczniom możliwość uzyskiwania certyfikatów z języka niemieckiego. (porozumieniu z Goethe Institut) oraz francuskiego

Szkoła swoją renomę zawdzięcza

niezwykłej kadrze mądrych, sympatycznych i charyzmatycznych nauczycieli, mających poczucie humoru, pasjonatów, którzy swoją fantazją prowokują uczniów do twórczych inicjatyw i oryginalnych działań. 

Baza lokalowa i wyposażenie

 • nowoczesna hala sportowa, siłownia, sala lustrzana, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, kryty kort tenisowy
 • profesjonalna sala teatralna, aula
 • biblioteka z czytelnią multimedialną, pracownia internetowa
 • pracownia fotograficzna, studio nagrań, sale prób muzycznych dostępne przez 6 dni w tygodniu
 • Internet w salach lekcyjnych, projektory i tablice interaktywne, tablety w pracowni matematycznej
 • monitoring, indywidualne szafki dla uczniów, duży parking

Realizowane aktualnie projekty, programy

 • „Zdolni z Pomorza”
 • „Absolwent na rynku pracy”
 • Młodzieżowa Akademia Teatralna
 • Akademia Filmu i Fotografii
 • projekt profilaktyczny ”PaT” (Profilaktyka a Ty)
 • projekt profilaktyczny „Koło Młodzieżowych Inicjatyw Muzycznych”
 • projekt międzynarodowy we współpracy ze szkołą w Berlinie „Polacy na emigracji”
 • polsko-niemiecka wymiana młodzieży
 • projekt edukacyjny we współpracy z IPN „Losy żołnierzy AK na terenie Litwy i Białorusi”
 • projekt Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Wileńskiej

Kluby i koła zainteresowań:

 • koła przedmiotowe
 • koło Młodzieżowych Inicjatyw Muzycznych
 • koła teatralne, fotograficzne, filmowe, filozoficzne, informatyczne
 • różnorodne zajęcia sportowe, między innymi siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy
 • futbol stołowy
 • cykliczne wieczorne wyjścia do trójmiejskich teatrów

Bieżąca współpraca

 • z Politechniką Gdańską (Akademią ETI)
 • Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
 • Uniwersytetem Gdańskim
 • Wyższą Szkołą Bankową
 • Radą Dzielnicy Piecki-Migowo
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5
 • z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Kongresem Obywatelskim
 • uczestniczymy także w Polsko-Niemieckim Parlamencie Młodzieży

Rekrutacja do klasy autorskiej IB

Egzamin uzdolnień kierunkowych z matematyki do klasy IB.

Egzamin będzie składał się z sześciu zadań otwartych ocenianych wg poniższych kryteriów:

0 pkt. - zadanie nie jest rozwiązane i nie posiada istotnego postępu w kierunku rozwiązania

2 pkt. - zadanie nie jest rozwiązane ale posiada istotny postęp w kierunku rozwiązania

5 pkt. - zadanie jest rozwiązane, zawiera jedynie drobne usterki (np. brak dowodu użytego lematu)

6 pkt. - zadanie jest rozwiązane bezbłędnie


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta