Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

Bożena Kondratiuk dyrektor

Dyrektor, nauczycielka języka polskiego


Kamil Żmudziński dyrektor

Wicedyrektor, nauczyciel fizyki i astronomii


Nauczyciele

Barbara Bagnucka - Lis nauczyciel

Biblioteka


Jarosław Chabaj nauczyciel

Nauczyciel filozofii, wok, bibliotekarz


Jolanta Chamerska nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Marzena Chomziuk nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Emil Cieślak nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Olga Cichocka nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Robert Cyrta nauczyciel

Nauczyciel historii, wos, religii i nauki o teatrze


Marcin Dahm nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Lidia Derebecka nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Szymon Dobecki nauczyciel

Nauczyciel matematyki


Renata Dombrowska nauczyciel

Nauczycielka języka francuskiego


Adam Dzedzej nauczyciel

Nauczyciel matematyki


Marcin Dzierżawski nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego


Bartłomiej Fojtuch nauczyciel

Nauczyciel informatyki


Urszula Goławska nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Piotr Gwit nauczyciel

Nauczyciel podstaw przedsięborczości, przysposobienia obronnego, WOS


Dorota Hazuka-Furgalska nauczyciel

Psycholog


Maria Hebel nauczyciel

Nauczycielka matematyki, opiekun Samorządu


Agnieszka Jackiewicz nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Grzegorz Kasperski nauczyciel

Nauczyciel fizyki


Elżbieta Kuchta nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Monika Kuczyńska-Barczewska nauczyciel

Nauczycielka języka polskiego


Daniel Łumianek nauczyciel

Nauczyciel geografii


Katarzyna Neumann nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


ks. Grzegorz Kościelniak nauczyciel

Nauczyciel religii


Marcin Osijewski nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego


Beata Piełowska nauczyciel

Nauczycielka biologii


Jaromir Pyrek nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego


Aleksandra Rachoń nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Anna Rink nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


Jakub Rodowski nauczyciel

Nauczyciel fizyki i astronomii


Dorota Rutkowska nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


Anna Rynkowska nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Magdalena Sikora nauczyciel

Nauczycielka języka francuskiego


Hanna Stochowicz-Konopko nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Wojciech Stępniak nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Mikołaj Sochacki nauczyciel

Nauczyciel fizyki i astronomii; informatyki


Leszek Szabłowski nauczyciel

Nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie


Marcin Szczepan nauczyciel

Nauczyciel historii i wos


Małgorzata Traczuk nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Małgorzata Tymańska nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Małgorzata Wawro nauczyciel

Pedagog szkolny, email: pedagog xxlo@tlen.pl


Dagmara Zawistowska-Toczek nauczyciel

Nauczycielka języka polskiego


Wioletta Żmudzińska nauczyciel

Nauczycielka chemii


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta