LXVII Olimpiada Fizyczna

Adrian Brodzik z klasy III b w części doświadczalnej półfinału LXVII Olimpiady Fizycznej!

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta