Co słychać

w świecie Królowej Nauk

Święto matematyki

Święto Matematyki w XX LO

8.15 - 9.30    Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny  - sala 112 ( uczestnikami są osoby, które zgłosiły akces)

10.00-11.30 - "W roli głównej MÓZG. Co warto wiedzieć, by wykorzystać go maksymalnie"  -   wykład z elementami warsztatu, poprowadzi pani

Urszula Kornas-Krzyżykowska - matematyk, konsultant Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Do udziału zapraszamy po co najwyżej trzech

delegatów z każdej klasy - aula

11.50 - 12.35 - konkurs KAHOOT - niekoniecznie matematyczny. Do udziału zapraszamy po co najwyżej trzech delegatów z każdej klasy. Nagrodą za

pierwsze miejsce jest dodatkowe wyjście klasy.

Ogłaszamy indywidualny konkurs na zakładkę matematyczną - wymiar zakładki 7cm x 21 cm. Termin oddania prac - 21 marca br. Prace należy

dostarczyć w podpisanych, zaklejonych kopertach, do nauczycieli matematyki . Ogłoszenie wyników 10 kwietnia, wręczenie nagród podczas rozdania świadectw.

 

 

-

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta