Wymiana polsko-niemiecka

KONKURS

Z radością informujemy, że XXLO znalazło się wśród 10 finalistów konkursu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Razem w Europie. Jeden cel"
Nasz projekt zatytułowany: "Tu jestem człowiekiem, tu mam prawo być. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein" , będziemy realizowali wspólnie z naszym partnerem z Niemiec Carl Bechstein Gymnasium Erkner w ramach polsko niemieckiej wymiany młodzieży. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie i w wymianie młodzieży, która rozpocznie się naszym wyjazdem do Erkner w czerwcu mogą się już zgłaszać do p. Anny Rink.

Informacje o konkursie:
Konkurs składa się z trzech etapów:
Pierwszy etap (do końca 2017 roku) - do 20 września 2017 roku – nadsyłanie szkiców projektów za pośrednictwem udostępnionego formularza online.
Drugi etap (1 stycznia–31 października 2018 roku) - realizacja finałowych projektów.
Trzeci etap (styczeń/luty 2019 roku) - spotkanie podsumowujące połączone z prezentacją finałowych projektów. Obrady jury konkursu i uroczyste wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży.

Co można wygrać?
Przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej w kategoriach „wymiana szkolna” i „wymiana pozaszkolna”. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi po 3000 euro dla każdego z partnerów projektu (łącznie: 6000 euro).
Wręczone zostaną również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. 

Na co należy zwrócić uwagę?
Zgłoszone pomysły będą oceniane według następujących kryteriów:
kreatywność i innowacyjność w podejściu do tematu i celu konkursu,
uwzględnienie perspektywy Polski i Niemiec oraz związek projektu z zainteresowaniami i życiem codziennym młodzieży,
współudział młodzieży w przygotowaniu, realizacji oraz podsumowaniu projektu,
partnerska współpraca podmiotów realizujących projekt,
rozwój nowych, lokalnych inicjatyw i polsko-niemieckich kooperacji w obszarze edukacji na rzecz różnorodności i równości.

Priorytetowo traktowane będą projekty odbywające się w obu krajach, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, czy to w ramach jednego spotkania czy wizyty i rewizyty. Projekt może być przeprowadzony w dowolnym języku. Wybór tematu, formy spotkania oraz metod pracy pozostawiamy uczestnikom i organizatorom. Samo spotkanie powinno jednak trwać co najmniej 4 i co najwyżej 28 dni (wspólnie realizowanego programu).

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta