CLIL kluczem do sukcesu

CLIL kluczem do sukcesu

Platforma selfie+

 

 

 

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów Erasmus+, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Poprzez dodanie zdjęć oraz opisów działań na platformie selfie mogliśmy pochwalić się naszymi dokonaniami oraz upowszechnić wyniki pracy nad projektem.

 

Umieściliśmy zdjęcia i opisy projektu w dwóch kategoriach:

  1. Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstawiliśmy główny temat działań projektowych:

Link do strony na platformie:

„Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) innowacyjnym podejściem do nauczania”.

https://selfieplus.frse.org.pl/zintegrowane-ksztalcenie-przedmiotowo-jezykowe-clil-innowacyjnym-podejsciem-do-nauczania/

Opis działania:

Podczas dwutygodniowego szkolenia organizowanego przez ETI na Malcie w lipcu 2018 roku pięciu nauczycieli z naszej placówki zgłębiało metodykę pracy metodą CLIL w międzynarodowym gronie, poznawaliśmy ciekawe sposoby wdrażania jej na lekcjach, dowiedzieliśmy się w jaki sposób zintegrować tą nowoczesną metodę nauczania z treściami zawartymi w podstawach programowych języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących.

Ponadto, uczestnicy kursu uczestniczyli w zajęciach z technologii informacyjnej, która bez wątpienia wzbogaca warsztat pracy każdego nauczyciela. Nasi nauczyciele poznali nowe metody pracy z zastosowaniem TIK, szczególnie w odniesieniu do metody CLIL, rozwinęli swoje kompetencje w dziedzinie IT i nauczyli się stosować w praktyce nowo poznane narzędzia.

    

    2. Europejskie wartości w moim projekcie – za pomocą jednego zdjęcia przedstawiliśmy europejski wymiar edukacji:

Link do strony na platformie:

„CLIL kluczem do sukcesu”.

https://selfieplus.frse.org.pl/clil-kluczem-do-sukcesu/

Opis działania:

Poznawanie tajników dwujęzyczności poprzez metodę CLIL podczas szkolenia metodycznego na Malcie “CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” we wspaniałym międzynarodowym gronie: dzielenie się dobrymi praktykami, poznawanie nowych kultur, zwyczajów i tradycji oraz odmiennych systemów edukacji.

 

 

 

 

 

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta