CLIL kluczem do sukcesu

CLIL kluczem do sukcesu

„Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) kluczem do sukcesu”

 

 

 

„Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) kluczem do sukcesu”

 

W projekcie „Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) kluczem do sukcesu" bierze udział pięciu nauczycieli - nauczyciel informatyki, geografii oraz trzech nauczycieli języka angielskiego.  Projekt trwa 20 miesięcy, rozpoczął się 01.09.2017.

Uczestnicy projektu uczestniczyli w 10-dniowym (jeden nauczyciel w 5-dniowym) szkoleniu "CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL" organizowanym przez Executive Training  Institute na Malcie, gdzie zapoznali się z metodologią pracy CLIL, poznali ciekawe sposoby wdrażania jej na lekcjach, dowiedzieli się w jaki sposób zintegrować tą nowoczesną metodę nauczania z treściami zawartymi w podstawach programowych języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących. Poznali metodę projektu, która ma szerokie zastosowanie w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym.

Ponadto, uczestnicy kursu uczestniczyli w zajęciach z technologii informacyjnej, która bez wątpienia wzbogaca warsztat pracy każdego nauczyciela. Nasi nauczyciele poznali nowe metody pracy z zastosowaniem TIK, szczególnie w odniesieniu do metody CLIL, rozwinęli swoje kompetencje w dziedzinie IT i nauczyli się stosować w praktyce nowo poznane narzędzia.

Zastosowanie metody CLIL na lekcjach pomaga uczniom zdobyć umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach wykraczających poza sferę codziennej komunikacji, rozwija ich zdolność krytycznego myślenia, jak również zachęca do podejmowania dyskusji i samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach

W czasie trwania projektu, w klasach dwujęzycznych na zajęciach z informatyki realizowane są następujące zagadnienia: tworzenie słowniczka oraz prezentacji dotyczących tematów: logika matematyczna, rekurencja, grafy, algorytmy grafowe, rachunek prawdopodobieństwa, programowanie w C++.

W zależności od profilu klasy i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania (metoda projektu) opracowywane są lekcje multimedialne w języku angielskim, łączące w sobie treści interdyscyplinarne z takich przedmiotów jak biologia, geografia i język angielski. Na zajęciach języka angielskiego poruszane są problemy współczesnego świata, między innymi związane ze współczesną migracją, połączone z elementami geografii i zarysem historycznym, powstają mapy geograficzne krajów anglojęzycznych: mapa zbiorcza i indywidualne (konturówki) - jeziora i rzeki / miasta i podział administracyjny / atrakcje turystyczne i miejsca historyczne / góry i krainy geograficzne / parki narodowe;  państwa: UK / US / Kanada / Australia / Nowa Zelandia; słowniczek kulturowy i historyczny państw anglojęzycznych: postacie historyczne / daty / wydarzenia / lokale święta i rocznice; słowniczek idiomów i slangu.

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta