Informacje dla kandydatów do liceum

Dlaczego warto się u nas uczyć?

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2023-2024 

Zakres materiału obowiązującego na egzaminie z języka angielskiego 

Ankieta ucznia plik .docx     .pdf

Uwaga

rekrutacja2

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

1. Od 15 maja do 30 maja do godz.15.00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi (do klas A, B, C, D, E, F).

 2.   Od15 maja do 20 czerwca do godz.15.00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oddziału niedwujęzycznego  G.

 3.  6 czerwca godz. 14.00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

 

4.   12 czerwca – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta