Informacje dla kandydatów do liceum

Dlaczego warto się u nas uczyć?

REKRUTACJA 2019/2020 

 

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OPIS PROFILI 2019/2020

ZAKRES MATERIAŁU - TEST Z JĘZ. ANGIELSKIEGO - ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAKRES MATERIAŁU - TEST Z JĘZ.ANGIELSKIEGO - ABSOLWENCI GIMNAZJUM

ANKIETA DLA KANDYDATÓW

Test kompetencji z języka angielskiego odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 (dla absolwentów gimnazjum) oraz o godz. 15:00 (dla absolwentów szkoły podstawowej).

Kandydaci posiadający certyfikat FCE lub wyższy zwolnieni są z egzaminu i mają obowiązek dostarczenia oryginału dokumentu do dnia 14.06.2019. 

Kandydaci posiadający orzeczenie o dysleksji zobowiązani są przedłożyć komisji oryginał dokumentu w dniu egzaminu w celu oznaczenia testu.

Wynik egzaminu z jęz. angielskiego jest honorowany we wszystkich szkołach, do których uczeń rekrutuje.


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta