Innowacje 2021/2022

Fizyka doświadczalna

Fizyka doświadczalna

Na czym polegają zajęcia:

Zajęcia z fizyki doświadczalnej polegają na wykonywaniu w parach eksperymentów fizycznych. Pod opieką nauczyciela uczniowie wykonują zadania z różnych działów fizyki, aby poznaną wcześniej wiedzę zastosować w praktyce. Przygotowują się w ten sposób do podjęcia studiów inżynierskich.

Korzyści:

  • Przygotujesz się do zajęć laboratoryjnych na studiach
  • Rozwiniesz umiejętność pracy w grupie
  • Będziesz stosował poznaną wiedzę w praktyce
  • Rozwiniesz swoje zdolności manualne
  • Nauczysz się wyciągać wnioski

 

Projekty

Turniej Młodych Fizyków

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków. W latach 2018 i 2019 zajmowaliśmy II miejsca w Ogólnopolskim Finale tych zawodów. Przygotowując się do tego konkursu rozwiązujemy nietypowe problemy fizyczne (np. Jak, nie dotykając jajka sprawdzić, czy jest ugotowane lub jak przy pomocy zwojnicy zbadań prędkość wiatru)

Wyjazdy naukowe

Nauka to nie tylko szkoła. Dlatego nasi regularnie uczestniczą w wyjeździe naukowym do siedziby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Pobyt w jednym z najważniejszych ośrodków naukowych na świecie jest inspiracją do podjęcia przyszłej pracy w różnych instytutach naukowych. Podczas tego wyjazdu odwiedzamy także elektrownię jądrową, ale jest też czas na kontakt z alpejską przyrodą.

 

Obraz2

Obraz3

Obraz4

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta