Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 zaplanowaliśmy dodatkowy oddział  humanistyczny. W związku z tym wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów pozostawiamy możliwość realizowania chemii i matematyki w klasie interdyscyplinarnej.  Ostatecznie ustalone zostały oddziały, w których realizowane będą następujące przedmioty w stopniu rozszerzonym:

 

A dwujęzyczna medyczna: biologia, chemia, język angielski na poziomie dwujęzycznym

B autorska dwujęzyczna (innowacja „mat/fiz nieobliczalna” dla części uczniów z matematyki i fizyki): matematyka, fizyka, a w grupie nierealizującej innowacji: matematyka, fizyka albo informatyka, język angielski na poziomie dwujęzycznym

C interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna: biologia, matematyka albo chemia, matematyka,  język angielski na poziomie dwujęzycznym

D dwujęzyczna GeoMat:  matematyka, geografia, język angielski na poziomie dwujęzycznym

E autorska dwujęzyczna (innowacja „mat/fiz nieobliczalna” dla części uczniów z matematyki i fizyki): matematyka, fizyka, a w grupie nierealizującej innowacji: matematyka, fizyka albo  informatyka, język angielski na poziomie dwujęzycznym

F autorska humanistyczna: język polski i historia, język angielski


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta