rekrutacjaXXLO 2021 banner2 profile2

Typy i rodzaje oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 

A dwujęzyczna medyczna

- programy autorskie z biologii i chemii
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia
- język angielski na poziomie dwujęzycznym
- wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

 

B autorska dwujęzyczna (+ planowana innowacja „mat/fiz nieobliczalna” dla części uczniów z matematyki i fizyki)

- przedmioty w zakresie rozszerzonym realizujących innowację: matematyka, fizyka
- przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupie nierealizującej innowacji: matematyka, fizyka albo informatyka
- język angielski na poziomie dwujęzycznym
- zajęcia międzyoddziałowe z matematyki i fizyki dla uczniów uczestniczących w innowacji
- wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

 

C interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna

- przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia albo matematyka, chemia
- język angielski na poziomie dwujęzycznym
- zajęcia w systemie międzyoddziałowym
- wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

 

D interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna

- przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia albo matematyka, biologia,
- język angielski na poziomie dwujęzycznym
- zajęcia w systemie międzyoddziałowym
- wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

 

E autorska dwujęzyczna (+ planowana innowacja „mat/fiz nieobliczalna” dla części uczniów z matematyki i fizyki)

- przedmioty w zakresie rozszerzonym realizujących innowację: matematyka, fizyka
- przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupie nierealizującej innowacji: matematyka, fizyka albo informatyka
- język angielski na poziomie dwujęzycznym - zajęcia międzyoddziałowe z matematyki i fizyki dla uczniów uczestniczących w innowacji
- wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

 

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone będą w systemie międzyoddziałowym na 4 poziomach zaawansowania w klasach B i E a w klasach A, C, D na 6 poziomach zaawansowania.

 

 

 


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta