Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 zaplanowaliśmy dodatkowy oddział  humanistyczny. W związku z tym wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów pozostawiamy możliwość realizowania chemii i matematyki w klasie interdyscyplinarnej.  Ostatecznie ustalone zostały oddziały, w których realizowane będą przedmioty w stopniu rozszerzonym i są one wyszczególnione poniżej oraz w zakładce "informacje dla kandydatów - zasady rekrutacji"

 typy i rodzaje pddzialow

 


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta