CLIL kluczem do sukcesu

CLIL kluczem do sukcesu

Platforma selfie+

Platforma selfie+

Publikacja o projekcie CLIL w periodyku "Edukacja Pomorska"

Methodology & Tools CLIL

„Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) kluczem do sukcesu”

Dzień Języków Obcych

Dzień Języków Obcych

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta