Eat-Compete-Get Fit!

Eat-Compete-Get Fit!

Informacje o projekcie

   Od 1 września 2017 roku nasza szkoła uczestniczy w programie Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach tego programu realizujemy projekt "Eat-Compete-Get Fit!" w akcji KA2, Partnerstwa Strategiczne, razem ze szkołami średnimi z Turcji, Włoch, Grecji, Niemiec i Węgier. Projekt będzie trwał dwa lata - w tym czasie młodzież naszej szkoły ma szansę na poznanie krajów partnerskich i na doskonalenie umiejętności językowych, ponieważ językiem komunikacji jest język angielski.
   W trakcie realizacji projektu uczniowie szkół z sześciu państw będą mieli możliwość zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia, konsekwencjami wynikającymi z otyłości, uczestniczyć w warsztatach dotyczących zdrowego odżywiania i gotowania oraz w różnych zawodach sportowych. W obliczu wielu chorób cywilizacyjnych wynikających z prowadzenia siedzącego trybu życia, braku ruchu i niewłaściwej diety, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz sportu, jak również zwiększenie świadomości młodzieży na temat roli, jaką odgrywa żywienie i aktywność fizyczna w profilaktyce nadwagi i otyłości oraz innych chorób, wydają się być szczególnie ważne.
Podczas mobilności uczniowie również będą mogli poznać kulturę, architekturę i zwyczaje krajów partnerskich podczas różnorodnych atrakcji dla nich zaplanowanych.
   Wyjazdy grup młodzieży do szkół realizujących projekt mają służyć także rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, międzykulturowości, planowania i realizacji zadań projektowych, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz motywacji do nauki języków.
   W trakcie realizacji projektu uczniowie nabędą specjalistyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia zdrowego stylu życia, poszerzą swoją wiedzę z biologii oraz języka angielskiego poprzez tworzenie specjalistycznych słowników. Nabędą też szereg umiejętności przydatnych na kolejnych etapach edukacyjnych, takich jak opracowywanie ankiet, analiza statystyczna, przeprowadzanie wywiadów i nagrywanie ich, tworzenie prezentacji multimedialnych i filmów instruktażowych związanych z tematyką projektu.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta