AKREDYTACJA

WYNIKI REKRUTACJI - ALICANTE ERASMUS+

Drodzy uczniowie, ponownie dziękujemy za udział w rekrutacji do programu Erasmus+. Po raz kolejny byliśmy zaskoczeni waszą pomysłowością, talentem i zaangażowaniem. Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie organizacyjne - informacje zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

ERASMUS + MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - ALICANTE - CZERWIEC 2024

Po raz kolejny w tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus+. Już w czerwcu udamy się do słonecznej Hiszpanii aby realizować projekt 'Otwarci na mobilność, otwarci na dziedzictwo europejskie z północy na południe'. Informacje są dostępne w zakładce PROJEKTY UNIJNE - AKREDYTACJA oraz u koordynatora projektu Olgi Cichockiej

WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZD DO AUSTRII

Dziękujemy za liczne zainteresowanie rekrutacją do tegorocznej edycji Erasmusa. Wpłynęło ponad 40 poprawnie wypełnionych formularzy, co oznacza że o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową. Zachęcamy wszystkich do startu w kolejnej rekrutacji, która będzie miała miejsce już w połowie marca - wyjazd w maju do Alicante w Hiszpanii.

Osoby zakwalifikowane zapraszamy na spotkanie organizacyjne jutro (wtorek 27.02) na długiej przerwie do sali 114.

Lista osób zakwalifikowanych do mobilności do Tulln w Austrii w ramach programu Erasmus+:
1. Varvara Laushuk klasa 3D
2. Agnieszka Skórzewska klasa 2D
3. Mikołaj Witkowski klasa 2B
4. Marcin Ostaszewski klasa 3D
5. Laura Stankiewicz klasa 2D
6. Malwina Rolka klasa 2A
7. Adam Paprocki klasa 2F
8. Zuzanna Rożen klasa 3B

Lista rezerwowa:
1. Benedykt Ziętara klasa 3A
2. Damian Matwiejczyk klasa 3D
3. Maksymilian Paulo klasa 3D

ERASMUS + MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - AUSTRIA MARZEC 2024

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w rekrutacji do programu Erasmus+. Mobilność odbędzie się już w marcu do urokliwej miejscowości Tulln w okolicach Wiednia. Wyłoniona zostanie grupa 8 uczniów, którzy wraz z austriackimi kolegami będą pracować nad projektem "Zapiski z Wiednia – opowieść o złożoności ludzkiej natury”.
Informacje są dostępne w zakładce PROJEKTY UNIJNE - AKREDYTACJA oraz u koordynatora projektu Olgi Cichockiej

Wyniki rekrutacji - kursy i szkolenia

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za wzięcie udziału w rekrutacji do tegorocznego projektu.

W procesie rekrutacji złożono 12 formularzy spełniających wymogi formalne. Niezwykle miło nam poinformować, że na kursy metodyczne i językowe pojadą w tym roku:


Kamila Budych
Olga Cichocka
Iwona Cieplińska
Małgorzata Molisz
Wojciech Stępniak
Wioletta Żmudzińska
Bartłomiej Hennig
Kamil ŻmudzińskiW przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych uczestników.

Gratulacje!

Rekrutacja do programu - NAUCZYCIELE

Niezwykle miło mi poinformować, że w związku z przyznaniem dofinansowania na kolejny rok w ramach posiadanej przez naszą szkołę Akredytacji w programie Erasmus+ jest możliwość wzięcia udziału w 1 lub 2-tygodniowych kursach zagranicznych (językowych oraz metodycznych z zakresu CLIL lub ICT) zwiększających kompetencje nauczycieli w wielu obszarach. Chętnych zapraszam do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W dniu 09.10.2023r. obchodziliśmy w szkole Europejski Dzień Języków. Obchody podzielone były na dwa etapy...

Relacja z Florencji

W dniach 24.07 - 04.08. 2023 roku sześcioro nauczycieli naszej szkoły : Olga Cichocka, Katarzyna Neumann, Magdalena Sikora, Ewa Rac - Truszczyńska, Urszula Goławska i Daniel Łumianek wzieło udział w kursie pod nazwą “Intensive English, and Information and Communication Technologies (ICT)”. Celem kursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz poznanie różnorodnych programów oraz aplikacji wykorzystywanych na zajęciach szkolnych. Były to dwa tygodnie wypełnione intensywną pracą ale także czasem wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie w przepięknej Florencji.

Relacja z Dublina

W dniach 10 – 15 lipca 2023 r. nauczyciele z naszej szkoły pani Aleksandra Rachoń i pan Szymon Ludwikowski uczestniczyli w ramach programu Erasmus+ w tygodniowym kursie w Irlandii na temat narzędzi cyfrowych w nauczaniu języka angielskiego.
Szkolenie odbyło się w Europass Teacher’s Academy w Dublinie. Dzięki mobilności nasi nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy. Oprócz nauki zastosowania praktycznych narzędzi pomocnych w nauczaniu nauczyciele mieli tez okazję poszerzyć swoją wiedze na temat kultury Irlandii, a także wymienić doświadczenia dydaktyczne w międzynarodowym gronie.

Relacja z Budapesztu

Bożena Kondratiuk – dyrektor szkoły w ramach projektu ERASMUS+ uczestniczyła w kursie językowym od 26 czerwca 2023 r. do 1 lipca 2023 r. w Budapeszcie, organizatorem którego była Teachers Academy. Intensive English Language Course interesująco poprowadziła Dóra Mezei. Dzięki mobilności uczestniczący nauczyciele z Hiszpanii, Włoch, Francji i jedna osoba z Polski podnosili swoje kompetencje językowe oraz komunikacyjne. Pobyt w stolicy Węgier przyczynił się do bliższego poznania urokliwego miasta i okolicy oraz wymiany doświadczeń.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta