Aktualności liceum

DNI SPORTU

Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie!
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca br. w szkole.
8.30 klasy pierwsze po gimnazjum
9.30 klasy pierwsze po szkole podstawowej
10.30 klasy drugie

Spotkanie będzie przebiegało z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Na spotkania z wychowawcami wyznaczone zostały: hala sportowa, aula, sala teatralna, dwa korytarze.

Bożena Kondratiuk

Wirtualny spacer po szkole

Drodzy Kandydaci,
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Zapoznajcie się ze szczegółami!

Rekrutacja

Drodzy Kandydaci i Rodzice!
Zapraszam zainteresowane osoby eksperymentem „MAT/FIZ nieobliczalna” (klasy realizujące program olimpijski B, E) na spotkanie w szkole (aula) w dniu 19 czerwca br. (piątek) godz. 17.00
W spotkaniu uczestniczyć będą twórcy programów: pan Szymon Dobecki i pan Kamil Żmudziński.
Bożena Kondratiuk – dyrektor szkoły

Spotkanie online z uczniami

Drodzy Kandydaci!
Zapraszamy na spotkanie online z naszymi uczniami, podczas którego opowiedzą o ofercie szkoły i odpowiedzą na Wasze pytania.
Odbędzie się ono w piątek, o godzinie 16.
Kliknijcie w poniższy link, zalogujcie się i bądźcie z nami!
https://discord.com/invite/6shsJUY?fbclid=IwAR3v9vnjnp-5jX5NzpAvvkryz3WUY4WeAHOoMmn7oAtdfZMgwapSgm3Dh10

Komunikat o egzaminie

Drodzy Kandydaci do klas dwujęzycznych!
Przypominam, że aby uczęszczać do tych oddziałów, trzeba dostarczyć wymagane dokumenty do 22 czerwca 2020 r.
Egzamin odbędzie się 30 czerwca br. o godz. 13.00 także dla tych, którzy zakładają wybór szkoły/klasy niedwujęzycznej, a równocześnie rozważają chęć uczęszczania z kolejnego wyboru do dwujęzycznej.
Proszę o wypełnienie zgłoszenia w zakładce REKRUTACJA (link znajduje się pod nazwą: Zapisy na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klas dwujęzycznych
Dokumenty drogą online mogą być również przesyłane poprzez „Nabór Pomorze”.
Bożena Kondratiuk
dyrektor XX LO

Rekrutacja

Drodzy ósmoklasiści,
jeśli wciąż się wahacie i nie wiecie, którą szkołę wybrać zapraszamy do eXXtra liceum!
Czekamy na Was!

Dni wolne

Drogie uczennice i drodzy uczniowie.

08, 09, i 10 czerwca są w naszym liceum dniami wolnym od zajęć dydaktycznych (egzamin maturalny - przeniesiony z maja). 11 czerwca jest święto i 12 czerwca zgodnie z harmonogramem też jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Ważne!!! Egzamin maturalny

Drodzy Maturzyści!

Bardzo prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami zawierającymi informacje dotyczące organizacji egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 roku.

Życzymy powodzenia!!!

Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Kandydaci i Rodzice!
Przedstawiamy zaplanowane oddziały na rok szkolny 2020/2021:
A
dwujęzyczna klasa medyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: biologia, chemia
- język angielski na poziomie dwujęzycznym

B
klasa autorska dwujęzyczna (+eksperyment dla części uczniów z matematyki
i fizyki):
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo informatyka
- język angielski na poziomie dwujęzycznym

C
interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: polski, biologia albo matematyka, chemia - oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

D
interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, geografia albo matematyka, biologia oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

E
matematyczna z fizyką albo informatyką (+eksperyment dla części uczniów
z matematyki i fizyki)
– realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo informatyka

Eksperyment dla uczniów z klas B i E przewidziany jest dla grupy 16 -osobowej.
Do udziału w eksperymencie MAT/FIZ NIEOBLICZALNA zapraszamy uczniów, którzy wykazują szczególne predyspozycje i zdolności matematyczno-fizyczne oraz chcą realizować program olimpijski. Jeżeli będzie dodatkowy egzamin szczególnych uzdolnień kierunkowych z matematyki, na stronie szkoły pojawi się taka informacja.

Do klas dwujęzycznych obowiązkowy jest egzamin z języka angielskiego, który odbędzie się 30 czerwca 2020 r. godz. 13.00.
Kandydaci zdają egzamin w szkole pierwszego wyboru, a w przypadku, gdy szkoła pierwszego wyboru nie posiada klas dwujęzycznych, kandydat sam dokonuje wyboru szkoły, w którym będzie zdawał egzamin
Kandydaci do klas dwujęzycznych będą zobligowani do złożenia wniosków od 15 do 22 czerwca br.

W zakładce „Rekrutacja’ udostępniony jest szczegółowy regulamin z nowymi terminami na podstawie harmonogramu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Egzamin ustny

Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia* w 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej, z wyjątkiem:

- absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

- absolwentów, którzy są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta