Aktualności liceum

DNI SPORTU

Dni wolne

Drogie uczennice i drodzy uczniowie.

08, 09, i 10 czerwca są w naszym liceum dniami wolnym od zajęć dydaktycznych (egzamin maturalny - przeniesiony z maja). 11 czerwca jest święto i 12 czerwca zgodnie z harmonogramem też jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Ważne!!! Egzamin maturalny

Drodzy Maturzyści!

Bardzo prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami zawierającymi informacje dotyczące organizacji egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 roku.

Życzymy powodzenia!!!

Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Kandydaci i Rodzice!
Przedstawiamy zaplanowane oddziały na rok szkolny 2020/2021:
A
dwujęzyczna klasa medyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: biologia, chemia
- język angielski na poziomie dwujęzycznym

B
klasa autorska dwujęzyczna (+eksperyment dla części uczniów z matematyki
i fizyki):
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo informatyka
- język angielski na poziomie dwujęzycznym

C
interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: polski, biologia albo matematyka, chemia - oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

D
interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, geografia albo matematyka, biologia oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

E
matematyczna z fizyką albo informatyką (+eksperyment dla części uczniów
z matematyki i fizyki)
– realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo informatyka

Eksperyment dla uczniów z klas B i E przewidziany jest dla grupy 16 -osobowej.
Do udziału w eksperymencie MAT/FIZ NIEOBLICZALNA zapraszamy uczniów, którzy wykazują szczególne predyspozycje i zdolności matematyczno-fizyczne oraz chcą realizować program olimpijski. Jeżeli będzie dodatkowy egzamin szczególnych uzdolnień kierunkowych z matematyki, na stronie szkoły pojawi się taka informacja.

Do klas dwujęzycznych obowiązkowy jest egzamin z języka angielskiego, który odbędzie się 30 czerwca 2020 r. godz. 13.00.
Kandydaci zdają egzamin w szkole pierwszego wyboru, a w przypadku, gdy szkoła pierwszego wyboru nie posiada klas dwujęzycznych, kandydat sam dokonuje wyboru szkoły, w którym będzie zdawał egzamin
Kandydaci do klas dwujęzycznych będą zobligowani do złożenia wniosków od 15 do 22 czerwca br.

W zakładce „Rekrutacja’ udostępniony jest szczegółowy regulamin z nowymi terminami na podstawie harmonogramu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Egzamin ustny

Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia* w 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej, z wyjątkiem:

- absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

- absolwentów, którzy są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Projekt nowego harmonogramu rekrutacji

Drodzy Kandydaci i Rodzice,
MEN przygotowało projekt nowego harmonogramu rekrutacji – skierowany został do konsultacji do 13 maja br.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Biblioteka

Drodzy!
Cały czas można zwrócić książki do biblioteki. Jest taka możliwość, ale NIE obowiązek; termin zwrotu nadal jest przedłużony do czasu powrotu do szkoły. Książki należy zostawiać wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia na dyżurce przy wejściu do budynku szkoły. Prosimy o zwroty w miarę możliwości i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Jednocześnie informujemy o dyżurach bibliotekarzy w godzinach 12-13 w pilnych sprawach.

Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Maturzyści,
zakończenie roku szkolnego online odbędzie się w piątek 24.04 o godz. 13:00 w aplikacji Teams. Serdecznie zapraszam do udziału abiturientów, wychowawców i nauczycieli.
Bożena Kondratiuk

Życzenia świąteczne

Drodzy Rodzice i Uczniowie
ciepłych, pełnych nadziei
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i zdrowia
w imieniu własnym i całego Grona Pedagogicznego
życzy Bożena Kondratiuk

KOMUNIKAT

Drodzy Uczniowie!
Wiem, że poważnie traktujecie sytuację i czas pozostania w domu nie traktujecie jako wolny od nauki. Nauczyciele bardzo przejmują się tym, że nie mogą realizować normalnie zajęć. Starają się w różny sposób przekazywać Wam zadania do wykonania, a nawet prowadzić lekcje on-line. Wykorzystujcie ten czas jak najlepiej, ale przede wszystkim dbajcie o własne zdrowie i Waszych Najbliższych.
Proszę jednocześnie, abyście otwierali pocztę na GPE, bo w ten sposób najczęściej nauczyciele przekazują informacje.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie
Bożena Kondratiuk

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice!
W związku z informacją przekazaną przez Ministra Edukacji Narodowej na temat czasowego zawieszenia zajęć (www.men.gov.pl) wszystkie zajęcia w XX LO zostają odwołane od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
Równocześnie zwracam się z prośbą o pozostanie młodzieży w domu w celu potraktowania tego czasu jako kwarantanny.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta