Aktualności liceum

Ubezpieczenie

Dokumenty informacyjne na temat ubezpieczenia uczniów

Szkolny zestaw podręczników 2019/2020

Egzaminy poprawkow i klasyfikacyjne

26 sierpnia (poniedziałek) 8:00 - matematyka, chemia, wychowanie fizyczne, wos
27 sierpnia (wtorek) 8:00 - język polski, biologia, fizyka, historia i społeczeństwo

Platforma selfie+

Platforma selfie+

Platforma selfie+

Platforma selfie+

Gratulacje dla Gimnazjalistów

Gratuluję uzyskania wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym - z wszystkich przedmiotów wyniki były w 9 staninie; z matematyki 82%, z języka polskiego 81%. Wszyscy uczniowie uzyskali świadectwa z czerwonym paskiem a średni wynik klasy wyniósł 5,40. Życzę Gimnazjalistom dalszych sukcesów i dostania się do wymarzonej szkoły.
Bożena Kondratiuk

Filmy edukacyjne związane z tematyką wody

Gdański Fundusz Młodzieżowy

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie klasy 2a z pomocą Pani Wioletty Żmudzińskiej przygotowali wniosek i otrzymali grant w wysokości 500 zł z Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego! Pozyskane środki przeznaczono na zakup odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do szkolnej pracowni chemicznej.
Serdecznie gratulujemy!!!

DNI SPORTU

17 czerwca
9.00 turniej tenisa stołowego w auli (zapisy przed zawodami)
klasowe gry i zabawy sportowo-rekreacyjne - boiska szkolne

18 czerwca
9.00 turnie piłki nożnej - boiska szkolne
turniej koszykówki - boiska szkolne

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta