Aktualności liceum

Ważne!!! Egzamin maturalny

Drodzy Maturzyści!

Bardzo prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami zawierającymi informacje dotyczące organizacji egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 roku.

Życzymy powodzenia!!!

Szkolny konkurs historyczny

Finał konkursu o tytuł "Mistrza Historii" odbędzie się w poniedziałek 01.06.2020 roku o godzinie 16:00 na Teams. Wszelkie informacje na GPE.
Organizatorem konkursu o władcach Polski jest Robert Cyrta.

Test sprawdzający wiedzę przed konkursem:
https://learningapps.org/4911211

Powodzenia!

Międzyszkolny Konkurs Poezji Współczesnej „Recytuj i śpiewaj”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Współczesnej „Recytuj i śpiewaj” - szczegóły w regulaminie.
Czekamy na Was!

Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Kandydaci i Rodzice!
Przedstawiamy zaplanowane oddziały na rok szkolny 2020/2021:
A
dwujęzyczna klasa medyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: biologia, chemia
- język angielski na poziomie dwujęzycznym

B
klasa autorska dwujęzyczna (+eksperyment dla części uczniów z matematyki
i fizyki):
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo informatyka
- język angielski na poziomie dwujęzycznym

C
interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: polski, biologia albo matematyka, chemia - oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

D
interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:
- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, geografia albo matematyka, biologia oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

E
matematyczna z fizyką albo informatyką (+eksperyment dla części uczniów
z matematyki i fizyki)
– realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo informatyka

Eksperyment dla uczniów z klas B i E przewidziany jest dla grupy 16 -osobowej.
Do udziału w eksperymencie MAT/FIZ NIEOBLICZALNA zapraszamy uczniów, którzy wykazują szczególne predyspozycje i zdolności matematyczno-fizyczne oraz chcą realizować program olimpijski. Jeżeli będzie dodatkowy egzamin szczególnych uzdolnień kierunkowych z matematyki, na stronie szkoły pojawi się taka informacja.

Do klas dwujęzycznych obowiązkowy jest egzamin z języka angielskiego, który odbędzie się 30 czerwca 2020 r. godz. 13.00.
Kandydaci zdają egzamin w szkole pierwszego wyboru, a w przypadku, gdy szkoła pierwszego wyboru nie posiada klas dwujęzycznych, kandydat sam dokonuje wyboru szkoły, w którym będzie zdawał egzamin
Kandydaci do klas dwujęzycznych będą zobligowani do złożenia wniosków od 15 do 22 czerwca br.

W zakładce „Rekrutacja’ udostępniony jest szczegółowy regulamin z nowymi terminami na podstawie harmonogramu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Egzamin ustny

Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informujemy, że na podstawie rozporządzenia* w 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej, z wyjątkiem:

- absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

- absolwentów, którzy są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Kangur

We wtorek, 19.05. 2020r., każdy z uczestników konkursu otrzymał szczegółowe instrukcje, dotyczące zalogowania się do Platformy Dzwonek.pl, na której będzie odbywał się konkurs. Konkurs próbny dla klas I (Junior) - piątek 22.05.2020r. godz. 16.30. Konkurs Kangur 2010 dla klas I - piątek 29.05.2020r. godz. 16.30. Konkurs próbny dla klas II i III (Student) - piątek 22.05.2020r. godz 14.30. Konkurs Kangur 2020 dla klas II i III - czwartek 28.05.2020r. godz.16.30. Proszę o wcześniejsze zalogowanie się do Platformy Dzwonek.pl.
Szkolny koordynator konkursu Jolanta Chamerska.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur"

Uwaga. Nastąpiła zmiana sposobu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2020". Zostanie on przeprowadzony zdalnie, za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl. Szczegółowe informacje dla uczestników konkursu z naszej szkoły (łącznie z loginem i hasłem dostępu do platformy), zostaną przesłane do poszczególnych uczestników przez GPE.

Szkolny koordynator konkursu,
Jolanta Chamerska

Projekt nowego harmonogramu rekrutacji

Drodzy Kandydaci i Rodzice,
MEN przygotowało projekt nowego harmonogramu rekrutacji – skierowany został do konsultacji do 13 maja br.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Biblioteka

Drodzy!
Cały czas można zwrócić książki do biblioteki. Jest taka możliwość, ale NIE obowiązek; termin zwrotu nadal jest przedłużony do czasu powrotu do szkoły. Książki należy zostawiać wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia na dyżurce przy wejściu do budynku szkoły. Prosimy o zwroty w miarę możliwości i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Jednocześnie informujemy o dyżurach bibliotekarzy w godzinach 12-13 w pilnych sprawach.

Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Maturzyści,
zakończenie roku szkolnego online odbędzie się w piątek 24.04 o godz. 13:00 w aplikacji Teams. Serdecznie zapraszam do udziału abiturientów, wychowawców i nauczycieli.
Bożena Kondratiuk

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta