Aktualności liceum

Edukacja prawna w Sądzie Okręgowym

We wtorek 23.05, uczniowie klasy 1F uczestniczyli w zajęciach z edukacji prawnej: "Symulacja rozprawy roku" w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Rozprawę przed Sądem dla Nieletnich prowadził zawodowy sędzia. W toku rozprawy komentował i wyjaśniał zawiłości procesu, terminy prawne, aspekty techniczne rozprawy sędzia Rafał Rudnicki, przy udziale innych sędziów. Uczniowie różnych gdańskich szkół, zaangażowanych w projekt Edukacji Prawnej, uczestniczyli w rozprawie jako: obrońcy, ławnicy, oskarżeni nieletni, świadkowie. Widownia miała prawo zadawania pytań i głosowania nad wyrokiem. Całość prowadzona była w aktywnej i ciekawej formie.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta