Aktualności liceum

DNI SPORTU

Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Kandydaci i Rodzice!

Przedstawiamy zaplanowane oddziały na rok szkolny 2020/2021:

dwujęzyczna klasa medyczna:

- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: biologia, chemia

- język angielski na poziomie dwujęzycznym

  

B

klasa autorska dwujęzyczna (+eksperyment dla części uczniów z matematyki
i fizyki):

- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka albo   informatyka

-  język angielski na poziomie dwujęzycznym

 

C

interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:

- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: polski, biologia albo matematyka, chemia - oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

 

D

interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna:

- realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, geografiaalbo matematyka, biologia oraz język angielski na poziomie dwujęzycznym

 

E

matematyczna z fizyką albo informatyką (+eksperyment dla części uczniów
z matematyki i fizyki)

 – realizowane przedmioty w stopniu rozszerzonym: matematyka, fizyka  albo informatyka

 

Eksperyment dla uczniów z  klas B i E  przewidziany jest dla grupy 16 -osobowej.
Do udziału w eksperymencie MAT/FIZ NIEOBLICZALNA zapraszamy uczniów, którzy wykazują szczególne predyspozycje i zdolności matematyczno-fizyczne oraz chcą realizować program olimpijski. Jeżeli będzie dodatkowy egzamin szczególnych uzdolnień kierunkowych  z matematyki, na stronie szkoły pojawi się taka informacja.

 

Do klas dwujęzycznych obowiązkowy jest egzamin z języka angielskiego, który odbędzie się 30 czerwca 2020 r. godz. 13.00.

Kandydaci zdają egzamin w szkole pierwszego wyboru, a w przypadku, gdy szkoła pierwszego wyboru nie posiada klas dwujęzycznych, kandydat sam dokonuje wyboru szkoły, w którym będzie zdawał egzamin

Kandydaci do klas dwujęzycznych będą zobligowani do złożenia wniosków  
od 15 do 22 czerwca br.

 

W zakładce „Rekrutacja’ udostępniony jest szczegółowy regulamin z nowymi terminami na podstawie harmonogramu MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta