Aktualności liceum

REKRUTACJA

W dniach 23.07.2021 – 30.07.2021 należy złożyć następujące dokumenty:

1. ankietę szkolną

2. oryginał świadectwa

3. oryginał egzaminu ósmoklasisty

4. dwa podpisane zdjęcia

5. ksero aktu urodzenia

6. kartę zdrowia

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta