Rada rodziców

Rada Rodziców wybrała jednogłośnie nowy skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodniczący: Grzegorz Rolecki kl. IId

Wiceprzewodnicząca: Beata Czerniewicz kl.III Gimn.

Sekretarz: Alicja Makarewicz kl. Id

Skarbnik: Danuta Jasik kl. IIIe

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Irena Moszczyńska-Janicka  kl.IIc

Członek Komisji Rewizyjnej: Marta Kwiatkowska kl. Ib

Szanowni Rodzice!

Wszystkie pytania oraz uwagi dotyczące spraw Rady Rodziców (m.in. dobrowolnych składek na rzecz RR) prosimy kierować na maila rrxxlo@vp.pl.

W razie braku dostępu do poczty elektronicznej należy w sekretariacie szkoły poprosić o numer telefonu do Przewodniczącej RR.

 List do rodzicówSzanowni Rodzice!

Dziękujemy bardzo za dotychczasowe wsparcie funduszu Rady Rodziców XX LO. Dzięki Państwa wpłatom możemy, jak co roku sfinansować wiele potrzeb, które pośrednio lub bezpośrednio wspierają nasze dzieci i ich edukację w szkole.
W tym roku już zakupiliśmy sprzęt do studia nagrań i co miesiąc finansujemy nagrania piosenek uczniów. Gabinety matematyczne wzbogaciły się o nowe bryły geometryczne, gabinet geograficzny dostał nowy stojak na mapy, biblioteka szkolna otrzymała nowy projektor multimedialny, klasa gimnazjalna, tablicę interaktywną z projektorem. W planach mamy zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego. RR współfinansowała zakup kanap i stolików na I piętrze oraz nową stronę internetową szkoły.
Cały czas wspieramy uczniów biorących udział w szeregu konkursów szkolnych i pozaszkolnych, takich jak: Debaty Oksfordzkie, Nabój Fizyczny, Nabój Matematyczny, Pangea, zawody sportowe, konkursy piosenek i teatralne.
Część środków przeznaczamy na obsługę kserokopiarek, które służą do powielania materiałów edukacyjnych.
RR finansuje również wydruki zdjęć z licznych imprez szkolnych, na "Mikołajki" zakupiła 80 kg mandarynek dla uczniów.
Tegoroczne rozliczenie wpływów i wydatków Rady Rodziców można obejrzeć w zakładce PRELIMINARZ 2016/17 - realizacja.
Oczywiście potrzeb jest nadal dużo i bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które pomoże rozwijać zainteresowania naszych dzieci i pozwoli nauczycielom udoskonalać metody pracy dzięki poprawie warunków nauczania.
Liczy się każda kwota i będziemy wdzięczni za każdą darowiznę,ponieważ to środki, które wykorzystają w ten, czy inny sposób nasze dzieci.
Pozdrawiamy serdecznie
Rada Rodziców XXLO

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta