Rada rodziców

Skład Prezydium RR XXLO na r.szk. 2019/2020
 
Grzegorz Rolecki, kl. 3d - Przewodniczący
Grzegorz Giżewski, kl. 1a (po gim) - vice Przewodniczący
Alicja Makarewicz, kl. 2d - Sekretarz
Aniela Mikulska, kl. 1a (po sp) - Skarbnik
Bogusława Terech-Żukowska, kl. 3e - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Celina Szwichtenberg-Cirocka, kl. 2f - członek Komisji Rewizyjnej
 
adres mailowy do kontaktów wszelkich z RR: rrxxlo@vp.pl
numery kontaktowe do "szybkiego kontaktu z prezydium", dostępne w sekretariacie.

 W roku szkolnym 2018/19 (okres 01.09.2018-31.08.2019) Rada Rodziców XXLO odnotowała:

1. WPŁATY

Deklarowane przez rodziców dobrowolne wpłaty na RR - 64.060 zł

Wykonanie, tj.

darowizny faktycznie dokonane przez rodziców - 37.431 zł

wpłaty celowe 8.330 zł

razem 45.701 zł

 

Zestawienie procentowe:

% wykonania deklaracji do rzeczywistych wpłat (ogółem szkoła) - 58,43%

[Aby klasa mogła ubiegać się o zwrot funduszu klasowego (20% wartości swoich wpłat) - wykonanie danej klasy powinno osiągnąć poziom 80% deklaracji za dany rok szkolny.]

 

szczegółowe wykonanie w % wg klas

1a - 48,44%

1b - 64,64%

1c - 61,82%

1d - 66,31%

1e - 81,22%

1f - brak deklaracji (wpłacono kwotę 1650)

 

2a - 29,82%

2b - 42,22%

2c - 64,40%

2d - 39,54%

2e - 44,24%

2f – 49,31%

 

3a - 62,15%

3b - 68,29%

3c- brak deklaracji (wpłacono kwotę 610)

3d - 21,03%

3e - 54,86%

3f - 33,51%

3g- 37,65%

3ga - 101,31%

Wpłaty celowe na sieć IT (dotyczy 164 uczniów z klas pierwszych, 90 zł od ucznia na trzy lata edukacji, uwaga! - osoby, które deklarowały wpłatę, a nie zrobiły tego w klasie pierwszej, mogą wpłacać w klasie drugiej/trzeciej)

Globalnie (za okres 12 mcy) - 8.330 zł,

wykonanie , w klasach pierwszych:

1a - 12 osób

1b - 2 osoby

1c - 7 osób

1d - 10 osób

1e - 22 osoby

1f - 11 osób

 

2. WYDATKI

  Preliminarz (strona wydatków) na bieżący r.szk. zatwierdzono na kwotę 63.500 zł

Za okres 01 wrzesień 2018- 31 sierpień 2019 wydatkowano 45.453,89 zł

  

Wydatki  głównych pozycji budżetowych z preliminarza:

1. działalność pozaprogramowa szkoły i sportowa 9.024,02 zł

(w tym roku szkolnym były to m.in. spotkania literackie dla uczniów, cykl debat oksfordzkich, studio nagrań - profesjonalna obróbka i mastering 5 nagrań, turniej brydżowy, turniej mikołajkowy, doposażenie sali gimnastycznej, teatralnej, komputerowej, dzień liczby Pi, działalność biblioteki, wynajem busów na wyjazdy sportowe i na ligę matematyczną, finansowanie wyjazdów uczniów i ich opiekunów na konkursy i olimpiady, wydruk zdjęć z imprez szkolnych, naprawa przenośnego głośnika, itp.)

2. promocja szkoły i wydarzenia ogólnoszkolne 16.233,87 zł

(m.in. organizacja ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Szkół Herbertowkich – <wyjątkowo przyznano na ten cel 10.000zł, gdyż nasza szkoła została nominowana do bycia gospodarzem wydarzenia>, matury-poczęstunek i woda butelkowa dla uczniów, egzamin gimnazjalny-poczęstunek dla uczniów, wyjazd uczniów na charytatywne debaty w Zabrzu, przedłużenie licencji Perspektyw-Złota Tarcza, mandarynki na Mikołajki, owoce na Dzień Dziecka, słodycze na Dzień Edukacji Narodowej, dni otwarte szkoły, baner promocyjny, symboliczny poczęstunek dla kadry strajkujących w kwietniu br.)

3. nagrody dla uczniów i organizacja zakończenia roku szkolnego 6.058,44 zł

4. ksero (obowiązkowy serwis gwarancyjny + oryginalne tonery) – 1.981,22 zł

5. działalność Samorządu Uczniowskiego – 1.500,04 zł

(m.in. dofinansowanie imprez szkolnych, np. Dzień Języków, Familiada, tłusty czwartek, dekoracje korytarzy szkolnych, materiały do malowania sali lekcyjnej)

6. wsparcie uczniów zdolnych (dofinansowanie wyjazdów na obozy naukowe) – 3.564 zł

7. pomoc materialna uczniom w trudnej sytuacji – 3.271 zł

8. wypłata funduszu klasowego – 2.038 zł

9. inne (m.in. dofinansowanie dekoracji studniówki -1.000zł, zakup nowej choinki i lampek -300zł, opłaty za obsługę konta bankowego -483,30 zł ) -razem 1783,30zł

 

Sporządzono dnia 18 września 2019 w Gdańsku.

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta