Rada rodziców

Skład Prezydium RR XX LO na r.szk. 2020/21

Przewodniczący : Daria Kruszewska IIc2

Vice-Przewodniczący: Agnieszka Majewska Id

Skarbnik: Aniela Mikulska IIa2

Sekretarz : Alicja Markiewicz IIId

adres mailowy  RR: rrxxlo@vp.pl

numery kontaktowe do "szybkiego kontaktu z prezydium", dostępne w sekretariacie.

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marek Kiejdo IIb

Członek komisji : Marta Żuk Ia

 

Grupa Projektowa  Rady Rodziców

Zadaniem Grupy projektowej  będzie zbieranie pomysłów od uczniów . Chcemy tym samym włączyć wszystkich w tworzenie ciekawego i przyjaznego młodzieży środowiska w XX LO. Zapraszamy do „BURZY MÓZGÓW”

Grupa Projektowa w składzie:

Agnieszka Majewska Id

Jonasz Wójcik Ic

e-mail : projektrrxxlo@onet.pl

 

Wysokość proponowanej przez RR dobrowolnej składki w roku 2020/21 wynosi 25 zł/m-c 

Przypominamy również, że klasy, które kwotą wpłat osiągną lub przekroczą w danym roku szkolnym 80% wysokości opłaty rocznej (liczba uczniów x ustalona kwota składki rocznej)  - mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o PREMIĘ tj. zwrot w postaci 20% wpłaconej kwoty na potrzeby klasy (wspólne wyjście, dopłata do wycieczki, itp.). 


Sprawozdanie RR XX LO za roku szkolny 2019/20

(stan na 31.08.2020)

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/20 odnotowała:

 

1. WPŁATY

Deklarowane przez rodziców dobrowolne wpłaty na RR – 98 620 zł

 

Wykonanie wpłat:

a)    darowizny dokonane przez rodziców - 50 585 zł

b)    wpłaty celowe 25 590 zł (w tym: IT 12 365 zł oraz szafki 13 225 zł)

razem 76 175 zł

% wykonania deklaracji do rzeczywistych wpłat (ogółem szkoła) to 51,29%

 

Zestawienie procentowe:

Zakładając wpłaty każdego z uczniów na poziomie 30 zł/m-c (zwyczajowo) – oczekiwany poziom wpłat danej klasy liczony jest jako iloczyn liczby uczniów x roczna wpłata tj. 300 zł. Aby klasa mogła ubiegać się o zwrot funduszu klasowego (20% wartości swoich wpłat) - wykonanie danej klasy powinno osiągnąć poziom 80% tej kwoty.

Szczegółowe wykonanie w % wg klas:

1a1 – 44,78%

1b1 – 50,17%

1c1 – 36,28%

1d1 – 21,72%

1e1 - 50%

 

1a2 – 31,40%

1b2 – 9,78%

1c2 – 46,39%

1d2 – 39,76%

1e2 – 42,11%

 

2a – 8,28%

2b – 78,10%

2c – 5,38%

2d – 14,06%

2e – 66,30%

2f – 13,45%

 

3a – 5,48%

3b – 17,56%

3c - 6,06%

3d - 11,03%

3e – 15,06%

3f – 15,76%

 

Wpłaty celowe na sieć IT (dotyczy uczniów klas pierwszych, 90 zł od ucznia na cztery lata edukacji, uwaga! - osoby, które deklarowały wpłatę, a nie zrobiły tego w klasie pierwszej, mogą wpłacać w klasie kolejnej).

Globalnie (za okres 12 m-cy) – 12 365 zł,

wpłaty na sieć IT w klasach w zł:

1a1 – 0

1b1 – 1330

1c1 - 1630

1d1 - 1250

1e1 - 1370

1a2 – 1940

1b2 – 90

1c2 – 1415

1d2 – 1980

1e2 – 250

2a – 160

2d – 90

2e – 380

2f – 360

3d - 120

 

2. WYDATKI

Preliminarz (strona wydatków) na bieżący r.szk. zatwierdzono na kwotę 59 150,00 zł

Za okres 01 wrzesień 2019- 31 sierpień 2020 wydatkowano 38 727 zł.

Od marca 2020 roku działania szkoły i RR były sparaliżowane w związku z pandemią covit-19.

Wydatki  głównych pozycji budżetowych z preliminarza:

1. działalność poza programowa i sportowa szkoły 7 212,24 zł

(w tym roku szkolnym były to m.in. spotkania literackie dla uczniów, cykl debat oksfordzkich, studio nagrań - profesjonalna obróbka nagrań, turniej brydżowy, turniej mikołajkowy, doposażenie sekcji piłki ręcznej, dofinansowanie modernizacji sali teatralnej,, finansowanie wyjazdów uczniów i ich opiekunów na konkursy, olimpiady i wydarzenia sportowe)

2. promocja szkoły i wydarzenia ogólnoszkolne 3 792,47 zł

(m.in. organizacja wyjazdu i opłata składek Klubu Szkół Hrbertowskich, dni otwarte szkoły, baner promocyjny, filmy o szkole, nagrywanie i montaż; świętowanie Dnia Edukacji)

3. Nabój Fizyczny, nagrody dla uczniów i nauczycieli w ramach programu Sowa, organizacja zakończenia roku szkolnego 13 690 zł

4. ksero (obowiązkowy serwis gwarancyjny + oryginalne tonery) – 2 576,75 zł

5. działalność Samorządu Uczniowskiego – 1 200,00  zł

6. wsparcie uczniów zdolnych (dofinansowanie wyjazdów na obozy naukowe) – 3 653,45 zł

7. pomoc materialna uczniom w trudnej sytuacji – 2 555,00 zł

8. wypłata funduszu klasowego – 1 281,60 zł

9. inne (m.in. materiały dydaktyczne do ang., naprawa szafek, dorabianie kluczy do szafek, konkurs na logo RR, koszt konta RR) – 2 765,49 zł.

8. Zakup kanap i puf dla uczniów na korytarze szkolne- wykorzystanie rezerwy celowej ( faktura z września) – 24 585,24 zł

 

Sporządzono dnia 14 września 2020 w Gdańsku


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta