Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

Bożena Kondratiuk dyrektor

Dyrektor, nauczycielka języka polskiego


Kamil Żmudziński dyrektor

Wicedyrektor, nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki


Nauczyciele

Barbara Bagnucka - Lis nauczyciel

Bibliotekarka


Kamila Budych nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Jan Burdyński nauczyciel

Nauczyciel historii, wos i his


Jarosław Chabaj nauczyciel

Nauczyciel filozofii, wok, bibliotekarz


Jolanta Chamerska nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Marzena Chomziuk nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Olga Cichocka nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Emil Cieślak nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Robert Cyrta nauczyciel

Nauczyciel historii, wos, religii i nauki o teatrze


Szymon Dobecki nauczyciel

Nauczyciel matematyki


Marcin Dzierżawski nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego


Bartłomiej Fojtuch nauczyciel

Nauczyciel informatyki i matematyki


Sławomir Getman nauczyciel

Nauczyciel matematyki


Piotr Gwit nauczyciel

Nauczyciel podstaw przedsięborczości, edukacji dla bezpieczeństwa, wos


Dorota Hazuka-Furgalska nauczyciel

Psycholog


Maria Hebel nauczyciel

Nauczycielka matematyki


Bartłomiej Hennig nauczyciel

nauczyciel matematyki


Małgorzata Karmasz nauczyciel

nauczycielka matematyki


Grzegorz Kasperski nauczyciel

Nauczyciel fizyki


Elżbieta Kuchta nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Monika Kuczyńska-Barczewska nauczyciel

Nauczycielka języka polskiego


Szymon Ludwikowski nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Sylwia Mieruńska nauczyciel

Nauczycielka fizyki


Katarzyna Neumann nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


ks. Paweł Strzałkowski nauczyciel

Nauczyciel religii


Natalia Ochlak nauczyciel

Nauczycielka chemii i przyrody


Marcin Osijewski nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego


Beata Piełowska nauczyciel

Nauczycielka biologii


Jaromir Pyrek nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego


Aleksandra Rachoń nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Ewa Rac-Truszczyńska nauczyciel

Nauczycielka języka hiszpańskiego


Anna Rink nauczyciel

Nauczycielka języka niemieckiego


Jakub Rodowski nauczyciel

Nauczyciel fizyki


Magdalena Sikora nauczyciel

Nauczycielka języka francuskiego


Hanna Stochowicz-Konopko nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego


Wojciech Stępniak nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego


Mikołaj Sochacki nauczyciel

Nauczyciel informatyki i fizyki


Leszek Szabłowski nauczyciel

Nauczyciel historii, wos i his


Marcin Szczepan nauczyciel

Nauczyciel historii i wos


Małgorzata Traczuk nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Małgorzata Tymańska nauczyciel

Nauczycielka wychowania fizycznego


Małgorzata Wawro nauczyciel

Pedagog szkolny


Wioletta Żmudzińska nauczyciel

Nauczycielka chemii


© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta