Newsletter nr 1 - Zadania

 

 

ZADANIA W PROJEKCIE

 E R A S M U S +

Tytuł projektu: „Is geography destiny?”

 

SCHOOLS:

SWEDEN

SPAIN

CROATIA (2 schools)

TURKEY

POLAND

 

Opis zadania

 

Punktacja

1. Logo projektu

 

4 - 10 pkt.

2. Maskotka projektu

 

4 - 10 pkt.

3. Do wyboru:

a) Prezentacja o szkole w języku angielskim zawierająca również podstawowe informacje o projekcie

lub

b) Film o szkole w języku angielskim zawierający również podstawowe informacje o projekcie

 

8 – 15 pkt.

 

 

 

9 – 20 pkt.

 

Termin: 30 listopada 2020.

 

- można wykonać jedno zadanie, dwa, lub wszystkie trzy

- możliwość wykonania zadania indywidualnie, w parach bądź zespołach 3-4-osobowych. (mogą to być zespoły w obrębie różnych klas)

Przy ocenie będzie brana kreatywność, oryginalność, zawartość merytoryczna, treść (w przypadku filmu lub prezentacji), atrakcyjność przekazu i pomysłowość.

Ad. 1  Logo - może być wykonane w dowolnej formie – może być to również rysunek, następnie jego zdjęcie przesłane w formie jpg; bądź wykonane w dowolnym innym programie.

Ad. 2  Maskotka projektu - może być wykonana w dowolnej formie – może być to również rysunek, następnie jego zdjęcie przesłane w formie jpg., bądź może być wykonana w dowolnym innym programie. Można również zrobić prawdziwą maskotkę i przesłać jej zdjęcie. Maskotka może reprezentować tematykę projektu, kraje biorące w nim udział, lub też nasz kraj lub region (np. strój w barwach narodowych czy regionalnych).

Najlepsze logo i maskotka oraz film/prezentacja zostaną wyłonione w ramach wewnątrzszkolnego konkursu i będą reprezentowały naszą szkołę w ramach konkursu międzynarodowego, w którym wezmą udział zwycięskie prace wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Ad 3. Film lub prezentacja o szkole w języku angielskim zawierająca również podstawowe informacje o projekcie.

W filmie/prezentacji można zawrzeć krótką informację na temat naszego miasta, naszej szkoły, jej specyfiki, profili klasowych, podejmowanych działaniach. W filmie/prezentacji powinna się również znaleźć informacja o realizacji projektu Erasmus+ w naszej szkole – „Is Geography destiny” oraz, że będą w nim brali nauczyciele naszej szkoły – między innymi angliści (pan Emil Cieślak, Pani Olga Cichocka, pani Aleksandra Rachoń, pani Hanna Stochowicz-Konopko, pani Agnieszka Jackiewicz – koordynator) nauczyciel geografii (pan Daniel Łumianek) , historii oraz zainteresowani uczniowie głównie klas I i II.

Możecie poprosić nauczycieli o ich komentarze dotyczące projektu, umieścić własne komentarze np. o korzyściach czy Waszych odczuciach związanych z udziałem w projekcie międzynarodowym.

Przypominamy o obowiązku podaniu źródła informacji i zdjęć w przypadku korzystania z zasobów internetowych lub innych. 

 

Prosimy o przesyłanie prac na adres: erasmus.geography@gmail.com

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Agnieszką Jackiewicz poprzez dziennik elektroniczny lub platformę Teams.

Newsletter-nr-1-Erasmus-Tasks pdf

 

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta