Water - Woda - Wasser

Water - Woda - Wasser

Informacje o projekcie

eu flag co funded pos rgb right

 

 

Od 1 września 2017 roku nasza szkoła uczestniczy w programie Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego realizujemy projekt „Water - Woda - Wasser”w akcji KA2, Partnerstwa Strategiczne. Jest to projekt dwustronny ze szkołą średnią w Austrii znajdującej się w miejscowości podalpejskiej Türnitz. Projekt zakłada 41 mobilności uczniów i 7 mobilności nauczycieli do Austrii.

 

Projekt będzie trwał dwa lata - w tym czasie młodzież naszej szkoły ma szansę na poznanie kraju partnerskiego i na doskonalenie umiejętności językowych, ponieważ językiem komunikacji jest język angielski.


W projekcie weźmie udział jedna klasa realizująca przedmioty w zakresie rozszerzonym z geografii/biologii oraz języka angielskiego. Uczniowie będą zajmowali się charakterystyką Morza Bałtyckiego, Pojezierzem Kaszubskim, Słowińskim Parkiem Narodowym, Żuławami i innymi terenami Pomorza związanymi z szeroko pojętą tematyką wody.  Będą studiowali faunę i florę w/w obszarów, wpływ człowieka i turystki na tych terenach, zgłębią zagadnienia związane z ekologią oraz ochroną przyrody. Zaznajomią sie również z pojęciem zrównoważonego rozwoju.

 

Dzięki projektowi uczniowie udoskonalą swoje umiejętności językowe, zdobędą wiadomości  wykraczające znacznie poza podstawę programową z geografii, biologii, ekologii oraz poznają specjalistyczne słownictwo z języka angielskiego, rozwiną kompetencje w dziedzinie TIK, zaznajomią się z metodą projektu, nauczą się korzystać z platformy etwinning, kontaktować się przez nią ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami oraz zamieszczać tam rezultaty swoich działań w postaci prezentacji, raportów i filmów. Nabędą też szereg kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem.

 

Od 1 września 2017 roku nasza szkoła uczestniczy w programie Unii Europejskiej Erasmus+, w ramach którego realizujemy projekt „Water - Woda - Wasser”w akcji KA2, Partnerstwa Strategiczne. Jest to projekt dwustronny ze szkołą średnią w Austrii znajdującej się w miejscowości podalpejskiej Türnitz. Projekt zakłada 41 mobilności uczniów i 7 mobilności nauczycieli do Austrii.

 

Projekt będzie trwał dwa lata - w tym czasie młodzież naszej szkoły ma szansę na poznanie kraju partnerskiego i na doskonalenie umiejętności językowych, ponieważ językiem komunikacji jest język angielski.


W projekcie weźmie udział jedna klasa realizująca przedmioty w zakresie rozszerzonym z geografii/biologii oraz języka angielskiego. Uczniowie będą zajmowali się charakterystyką Morza Bałtyckiego, Pojezierzem Kaszubskim, Słowińskim Parkiem Narodowym, Żuławami i innymi terenami Pomorza związanymi z szeroko pojętą tematyką wody.  Będą studiowali faunę i florę w/w obszarów, wpływ człowieka i turystki na tych terenach, zgłębią zagadnienia związane z ekologią oraz ochroną przyrody. Zaznajomią się również z pojęciem zrównoważonego rozwoju.

 

Dzięki projektowi uczniowie udoskonalą swoje umiejętności językowe, zdobędą wiadomości  wykraczające znacznie poza podstawę programową z geografii, biologii, ekologii oraz poznają specjalistyczne słownictwo z języka angielskiego, rozwiną kompetencje w dziedzinie TIK, zaznajomią się z metodą projektu, nauczą się korzystać z platformy etwinning, kontaktować się przez nią ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami oraz zamieszczać tam rezultaty swoich działań w postaci prezentacji, raportów i filmów. Nabędą też szereg kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem.

 

 

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta