rr logo


Szanowni Rodzice, 

Rada Rodziców XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta chce wspierać i motywować naszą młodzież w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich pasji.

Najlepszym przykładem naszych działań jest:

 • Program SOWA dedykowany zdolnym i ambitnym uczniom XX-stki. Rada Rodziców chce tym samym nagradzać nieprzeciętne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz pasje. „Sowa” adresowany jest również do nauczycieli naszej szkoły, a jego celem jest wspieranie inicjatyw i kreatywnych form działania wychowawców i nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem rozwijają pasje oraz umiejętności młodzieży. Program SOWA daje również możliwość organizacji dodatkowych zajęć przez nauczyciela przedmiotowego, aby wesprzeć szczególne potrzeby edukacyjne uczniów czy organizację kółek zainteresowań.

Przez ostatnie trzy lata skorzystało z niego wielu uczniów z naszej szkoły otrzymując nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce czy korzystając z zajęć dodatkowych finansowanych właśnie z programu SOWA.

 • doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne, tonery, papier,
 • sfinansowanie zakupu siedzisk i kanap na korytarze szkolne
 • sfinansowanie warsztatów oraz dodatkowych zajęć lekcyjnych poszerzających lub uzupełniających   tematy zajęć dydaktycznych   np.  warsztaty FOTOZYNTEZY, lekcje fizyki,
 • współfinansowanie wyjazdów,
 • zakup lodówki i mikrofalówki dla uczniów,
 • sfinansowanie zakupu książek do szkolnej biblioteki,
 • wspieranie inicjatyw Samorządu Uczniowskiego takich jak dofinansowanie naprawy radiowęzła, czy fundowanie nagród,
 • wspieranie walki z COVID,
 • sfinansowanie wszystkich nagród dla uczniów na zakończenie roku
 • wsparcie i pomoc materialna dla uczniów, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej                                        

Dodatkowo każda klasa, która przekroczy ustalony próg  60% zebranych składek rocznych, może ubiegać się o zwrot 20 % wpłaconych środków i przeznaczyć je na dowolnie wybrany cel

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze wspieranie naszej działalności i przekazywanie dobrowolnych składek na Radę Rodziców 

W roku szkolnym 2023/24   dobrowolna składka wynosi 250 zł rocznie ( + 125 zł na drugie i kolejne dziecko). Oczywiście jeżeli chcą Państwo wesprzeć nas wyższa kwotą to będziemy mogli zrealizować więcej działań. Bardzo nam zależy, na wpłatach do końca listopada 2022 roku, co pozwoli nam zaplanować wszystkie wydatki. 

email Rady Rodziców: rrxxlo@vp.pl© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta