I say, Ich sage, Je dis, digo ...

Strona dla wielojęzycznych Europejczyków :)

Obchody Światowego Dnia Frankofonii

Co roku, frankofoni i frankofile, czyli ci, którzy znają i kochają język francuski i związane z nim kultury, spotykają się z okazji Światowego Dnia Frankofonii,przypadającego 20 marca.
Z tej okazji, zapraszamy Was do wspólnej zabawy:-)  
W dniu 25 marca (poniedziałek), odbędzie się na długiej przerwie koncert muzyki francuskiej.
Zapraszamy także wszystkich uczniów do konkursu „Z Francją mi do twarzy”,  polegającego na spersonalizowaniu swojego T-shirta własnym motywem grafiki, dotyczącym Francji, wykonanym dowolną techniką: rysunek, zrobiony własnoręcznie nadruk, haft,…
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę jej zgodność z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
T-shirt należy dostarczyć do p. Renaty Dombrowskiej do dnia 25 marca godz. 9.00, zaś wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły do dnia 29 marca. 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, iż zgłoszona praca jest własnością uczestnika. 
Nie czekaj, stwórz zatem własny T-shirt będący kropką nad „i” każdego zestawu!
© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta