Aktualności liceum

DNI SPORTU

REKRUTACJA

Osoby zakwalifikowane do XX LO powinny złożyć w dniach 13 - 18 sierpnia następujące dokumenty:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
3. ankietę szkolną
4. ksero aktu urodzenia
5. kartę zdrowia
6. dwa podpisane zdjęcia

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta