Aktualności liceum

Westerplatte

18 kwietnia ????Spacer uczniów XX LO śladami historii Westerplatte z p. Mateuszem Jasikiem – pełnomocnikiem Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej ds. spraw popularyzacji. Dziękujemy ‼ Fot. Hanna Malecka z klasy III E

ZxB0pbfoZFpkNpPzzeK14nnSWBX0CL7ZQtrErMEwqCh8t2iypdmHlVCvnvaki VoLarLcpUSeXCti RJAi8 1si6af54qntx7PGMBBGj

© XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta